Hành Vi Tổ Chức Là Gì? Vai Trò Của Hành Vi Trong Doanh Nghiệp

Hành vi tổ chức là gì? Vai trò của hành vi tổ chức

Trong một công ty để có thể quản lí, vận hành doanh nghiệp tốt điều đầu tiên bạn cần hiểu rõ cấu trúc doanh nghiệp và đặc biệt là nghiên cứu hành vi tổ chức của mình để hiểu hết được mối liên hệ giữa con người với con người trong một tổ chức. Trước tiên bạn phải biết thế nào là tổ chức?

Tổ chức là gì?

Có hai khái niệm cơ bản về tổ chức theo bạn khái niệm nào đúng về tổ chức?

hanh vi to chuc la gi
hanh vi to chuc la gi

Thứ nhất: Tổ chức là một tập hợp các cá nhân riêng lẻ tương tác lẫn nhau họ cùng nhau làm việc hướng tới mục tiêu chung và mối quan hệ làm việc của họ được xây dựng theo cơ cấu nhất định.

Theo tôi định nghĩa trên chưa phải ánh đúng thế nào là tổ chức vì trong tổ chức họ coi yếu tố con người được coi trọng hơn những nguồn lực khác của tổ chức như máy móc, nhà xưởng, dây chuyền công nghệ,.. định nghĩa này có một giới hạn là không chỉ có mỗi yếu tố con người, họ quá đề cao yếu tố con người lên

Thứ hai: Tổ chức phải là một nhóm người họ cùng nhau làm việc và phụ thuộc lẫn nhau và cùng tương tác với các nguồn lực khác như máy móc, công nghệ…nhằm đạt được mục tiêu chung: con người <-> các nguồn lực khác=> mục tiêu chung.

Trong định nghĩa thứ hai này đã phải ánh đúng tổ chức vì nếu chỉ mỗi con người họ không tương tác với máy móc, công nghệ, nhà xưởng thì làm sao đạt được mục tiêu chung. Khi nhắc đến tổ chức bạn phải nói đến 4 yếu tố đặc trưng cơ bản của tổ chức.

  • Tương tác nhưng có sự phối hợp
  • Có tính kế hoạch
  • Phải từ 2 hay nhiều người trở lên
  • Phải nhằm muc tiêu chung
  • Hành vi tổ chức là gì?

Nhận định 1: hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu về những ảnh hưởng của cá nhân nhóm và cơ cấu đến hành vi của con người trong tổ chức với mục tiêu nâng cao hiệu quả của tổ chức đó.

Nhận định 2: hành vi tổ chức là lĩnh vực nghiên cứu về những ảnh hưởng của cá nhân nhóm và cơ cấu đến các hoạt động trong phạm vi tổ chức với mục đích áp dụng những kiến thức này vào việc cải thiện hiệu quả của tổ chức.

Tác động của cá tính tới tổ chức: bạn thuộc nhóm cá tính nào trong tổ chức?

Vai trò của hành vi tổ chức Trong Doanh Nghiệp

Tạo sự gắp kết giữa người lao đông với tổ chức:  cơ sở thực hiện điều này là đảm bảo mục tiêu và giá trị của tổ chức có sự tương thích với mục tiêu và giá trị bản thân trên cơ sở tôn trọng quyền cũng như lợi ích của người lạo động,

Thí dụ: bạn có biết văn hóa làm việc hiệu quả trong FPT là gì? Tại sao các doanh nghiệp khác học hỏi văn ấy đa phần không thành công mà còn => nội bộ mâu thuẫn

hanh vi to chuc trong doanh nghiep
hanh vi to chuc trong doanh nghiep

Chỉ với 3 từ đơn giản mà nhiều doanh nghiệp lại khó có mà học hỏi được đấy chính là “ sai thì nói”. Khi quản lý, lãnh đạo nói, làm sai nhân viên có quyền phản biện và nói tay đôi với sếp, khi nói xong thì thôi lại bắt đầu đi vào quỹ đạo không ai thù hằn ai ,đây là một nét văn hóa riêng biệt tại FPT mà nhiều công ty khác học lại dẫn đến mâu thuẫn khó mà học được

Nhà quản lí đưa ra các chính sách và biện pháp nhằm phù hợp, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho người lao động làm việc nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Tạo lập môi trường hiệu quả trong tổ chức: đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong tổ chức. Đảm bảo sự cân bằng tin tưởng và gắn kết giữa người lao động với tổ chức và lãnh đạo.

Tổng kết

Như vậy để quản lí vận hành doanh nghiệp một cách có hiệu quả thì bạn cần phải hiểu lí do vì sao họ dẫn tới hành vi đó trong tổ chức vai trò của hành vi tổ chức là quan trọng đối với những nhà quản trị. Bài viết này là chia sẻ kinh nghiệm của tôi đối với bạn mong là giúp ích bạn quản trị tốt doanh nghiệp của mình

DoanhNghiepVN

Chia sẻ kinh nghiệm về doanh nghiệp, quản trị Doanh Nghiệp một cách hiệu quả cũng như áp dụng Marketing Online vào bán hàng

Bình Luận Bài Viết Này

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

Thông báo
avatar
wpDiscuz